Använda hävstång genom lån

Använda hävstång genom lån

En annan viktig skillnad mellan aktiefonder, räntefonder och truster är att investeringstrusterna kan låna pengar för att investera. Detta kallas vanligen att använda hävstången eller ”gearing” på engelska. Detta gör att man kan maximera avkastningen när fonden går bra, samt att man ökar exponeringen och därmed risken när börsen går dåligt.
Exempelvis om en trust har 50 miljoner av investerarnas pengar och 50miljoner lånade pengar så gör detta att fonden totalt har möjlighet att göra investeringar på 100 miljoner. Om värdet av trusten sjunker med 10% på grund av dåliga aktieaffärer så sjunker fondvärdet till 90 miljoner. Eftersom trusten fortfarande innefattar 50 miljoner av lånade pengar så betyder det at fondens delägare endast äger 40 miljoner. Öven om fondens värde sjönk med 10% så sjönk delägarna och investerarnas pengar med 20%. (från 50 milj till 40 milj) Detta innebär alltså att hävstång förstärker värdeökningar samtidigt som den även förstärker förluster. Vanligtvis är det fondförvaltaren som avgör om man skall låna upp pengar för att öka hävstången och man mäter detta med ett index där 100 betyder att fonden inte använder ”gearing” men om den istället har 200 så är den en hävstång på samma storlek som fondens totala investeringar. Med detta resonemang kan vi alltså konstatera att en trust som har hög hävstång också har högre risk vilket är helt i linje med den klassiska risk/avkastning modellen.