Truster

Truster

En investeringsfond eller en trust är ett företag med andelar och aktier och den skiljer sig från vanliga räntefonder och aktiefonder på den punkten att det enbart finns en viss mängd andelar och dessa kommer att vara densamma oavsett hur många investerare som finns. Detta kan givetvis ha inverkan på priset av andelarna samt investeringens risk. Om du skulle vilja investera i en stängd fond eller investeringstrust så kan du göra detta genom en finansiell rådgivare, aktiemäklare eller förmögenhetsförvaltare.
Det finns självklart risker med denna form av fond och investerande och det är främst två faktorer som sticker ut lite extra:

• Värdet av de underliggande tillgångarna som trusten investerar i. Eftersom en trust fungarar på samma sätt som en aktiefond eller räntefond.

• Populariteten hos trusten på marknaden. Eftersom det endast finns ett antal andelar i trusten så kommer den klassiska ekonomiska teorin att börja arbeta här. Nämligen tillgång och efterfrågan. Eftersom den ekonomiska teorin säger att priset skall gå upp när efterfrågan är högre än utbudet så leder det till att detta de facto händer.