Sparkonto & Bankkonto

Sparkonton & Bankkonton.

Sparkonto används normalt för att spara pengar snarare än investeringar men vi behandlar detta ämnet ändå eftersom det är en av de olika tillgångsklasserna. Sparkonto och bankkonto är utmärkta placeringsalternativ pengar som behövs kortsiktigt och som en buffert för att inte behöva sälja iväg någon investering som man gjort.

Sparkonton och bankkonton anses vanligen att vara säkra placeringar och de enda riskerna som finns med att spara pengar på ett bankkonto är om banken går I konkurrs och det är tämligen ovanligt för kreditinstitut och banker. Nackdelen med att spara pengar på sparkonton är att den långsiktiga avkastningen på investerat kapital är relativt låg. Om du dessutom tar hänsyn till inflationens skadliga effekt och jämför den med den sparränta du får på ditt bankkonto så inser du säkerligen att detta inte är en hållbar långsiktig strategi.

Om du väljer att spara pengar med sparkonto med en långsiktig strategi till exempelvis din pension, kommer du att löpa större risk att ha mindre pengar kvar när du väl går I pension jämfört med om du skulle ha pensionssparat i aktier och fonder istället. Läs mer om banklån här