Sparande på bankkonto?

Är sparande på bankkonto rätt för dig?.

Om du sparer pengar för lång till medel tidsaspekt, exempelvis under 3 år och du vill ha en låg risk på dina besparingar så bör du överväga sparkonton. Tänk dock på att du kan förlora pengar på lång sikt eftersom inflationen äter upp värdet på dina sparade pengar. Om du besämst dig för att du vill spara pengar med låg risk så skall du fundera på dessa saker.

• Klarar du av att sköta dina bankkonton och spara pengar via internet eller telefon? Om du klarar det så kommer du att kunna få en bättre ränta på ditt sparkonto.
• Kommer du att behova få tillgång till dina besparingar med kort varsel? Om så är fallet så bör du hålla dig till internetbanker eller telefonbanker.
• Om du inte behöver tillgång till pengarna på kort varsel så kanske du kan frysa pengarna på ett sparkonto och få bättre ränta på dina besparingar.
• Vill du ha en fast avkastning eller är du bekväm med att räntan och avkastningen varierar över tid?
• Vilken är den bästa avkastningen på satsat kapital som du kan få efter avdrag för reavinstbeskattning?

När du klurat ut hur du ställer dig till dessa frågeställningar så kommer du att kunna se om sparkonton och sparande i bank är något för dig eller om du föredrar att investera pengar med högre risk mot en förväntad högre avkastning på pengarna. Läs mer på bankbolaget