Riskkapitalister

Riskkapitalist & Riskkapitalister.

Ämnet riskkapitalister är något som många är intresserade av och det har kommit att bli att större fokus kring riskkapital och de investmentbolag som stödjer dessa riskkapitalister och fungerar som grundplåt i dess verksamhet. Exempel på detta är den allt större fokusen runt riskkapitalbolaget Cevian med Christer Gardell som ansikte utåt.

Ett annat spännande riskkapitalbolag är Hermes och denna artikel kommer att handla om deras investeringsfilosofi. När fonden Hermes bestämmer sig för att de vill gå in i ett företag så analyserar de först den underliggande tillgången som i detta fall är företaget. Målet är att kunna identifiera företag som på ett eller annat sätt underpresterar jämfört med dess potential. Efter detta så tar man reda på skälen till att företaget underpresterar och om det går att göra något åt denna negativa utveckling. Man går in med kompetens eller med tryck för förändring som investerare för att kunna fixa ett värdeskapande.

De olika anledningarna till att ett företag underpresterar jämfört med branschen som helhet är ofta någon av följande orsaker.

• Styrelse och ledningen
• Strategin
• Finansiella situationen

Dessa faktorer är alltså de vanligaste för att ett företag underpresterar på aktiemarknaden jämfört med konkurrenten i frågan om avkastning på eget kapital. Ofta går riskkapitalister och aktivistfonder in i de mer övergripande frågorna och inte i detaljstyrning. Något annat som investmentbolag ofta trycker på är att det skall finnas en viss mängd oberoende ledamöter i bolagets styrelse.

När det gäller styrelsens aktieägande och optioner så är det främst så att de bör äga aktier istället för optioner eftersom de ger dem samma incitament som ägarna av bolaget och således uppstår inga íncitamentskonflikter. Något som de flesta investmentbolag/riskkapitaliter och investerare ser som ett mål är att skapa en optimal kapitalstruktur vilket gör att eventuella emissionsfullmakter utan företrädesrätt till huvudägare eller ledande personer i bolaget. Eftersom detta är en buffert så finns det inte en optimal kapitalstruktur och detta gör att avkastningen på eget kapital genom att kassan blir för stor. Detta kan även leda till något som kallas ”financial slack” eller på dålig kapitaldiciplin. Inom corporate finance och bolagsstyrning talar man ofta om ”gift piller” eller ”posion pills” vilket gör att man kan motverka eventuella uppköp utan att ta det genom bolagsstämman.

Riskkapitalister och riskkapitalbolag har även andra liknande syner på exempelvis effektiva balansräkningar och jobbar aktivt för att synliggöra överskottskapital som sedan skall lyftas ut och utdelas till aktieägarna. Detta gör att dessa frågor blir allt viktigare för att skapa transparens vilket i sin tur leder till att fler aktieägare lockas till att investera i bolaget och att nya investerare och sparare kommer till bolaget med syfte att investera kapital.