Risker på börsen

Risker på börsen.

Som vi alla känner till så fluktuerar börsen ständigt och aktier går upp och ned i värde. Det finns många olika saker som gör att börsen och dess aktier ändras och det kan variera från dollarpriset till oljepriset per brent och en mängd andra aspekter. Räntan är en mycket stark indikator på hur ekonomin ser ut framöver och i vilket läge den är i nu. Räntan påverkar börskurserna på många olika sätt. Det sker både genom att räntan styr privatkonsumtionen som i sin tur styr börskurserna på aktier som säljer produkter till dessa konsumenter.

Räntan påverkar även på andra sätt som rent nationalekonomiskt brukar talas som relativkostnad där investerare flyttar mellan räntebärande placeringar och mer riskfyllda aktieplaceringar eller andra former av investeringar. Denna förskjutning är hela tiden en avvägning mellan avkastning och risk. När räntan är hög går börsbolagen sämre vilket gör det lönsammare att investera i obligationer och räntebärande papper. Om det motsatta råder så kan man motivera högre värderingar på börsen eftersom alternativkostnaden att investera i räntefonder och räntepapper blir låg.

Att en aktie och en börs är likvid är mycket önskvärt och likviditeten på börsen drivs av återköp, utdelningar och ett ökat sparande från befolkningen. Andra faktorer är ett inflöde av utländskt kapital som innebär att utlänska investerare investerar pengar i svenska aktier och företag. Risken finns dock inte vid ett stort inflöde av pengar till börsen utan den uppkommer den dagen när inflödet av kapital vänder till att bli ett utflöde av kapital från den svenska aktiemarknaden. Börsuppgångar är således mycket styrda av ett postivt inflöde av kaptial till börsen.

När man skall kolla på om en aktie, en bransch eller en börs är övervärderad så tar man nyckeltal till sin hjälp. Som utgångspunkt när man värderar branscher och börser är att man kollar på historiska nyckeltal för att göra en bedöming. I Sverige påverkas vi även till stor del av hur börserna i USA går med sina två viktiga börser Nasdaq och Dow Jones på Wallstreet. Men det finns ofta en stor del av oväntade händelser som gör att risken i börsen stiger eller sjunker exempelvis om oljepriset skulle skjuta i höjden eller om elpriserna skulle öka kraftigt. Således är råvarupriser mycket intressanta att kolla på.