Risk management

Risk i investeringar & Risk management.

När du skall bestämma dig för om du vill investera eller inte så måste du fundera på hur bekväm du är att göra en kortsiktig förlust för att kunna ha möjligheten att göra en långsiktig vinst på dina investeringar. Risk är något som är väldigt personligt och varierar från investerare och investerare. Exempel på risk vid investeringar kan vara att något som är en väldigt liten risk för en investerare kan vara en mycket hög risk för en annan investerare. Detta gör alltså att man måste själv känna efter vilken risk man kan tänka sig att ha på sitt kapital och placeringar.

Det är viktigt att komma ihåg att även om dina placeringar kommer att falla så har du de facto inte gjort någon förlust på placeringen om du inte löser in dina aktier eller investeringen. Detta fenomen kallas ”pappers förlust” eller ”paper loss” på Engelska och betyder kort och gott att förlusten inte är bestämd innan du faktiskt säljer investeringen eller tillgången. Om du skall börja investera så måste du vara beredd att ta lite risker eller i alla fall se ett fall i värdet på din investering.

Hantera risk i investeringar
Risk kan aldrig undvikas helt i investeringar men det går att hantera och styra investeringens risk med något som kallas diversifiering. Det betyder att du sprider din risk genom att placera i olika former av investeringar som uppträder annorlunda på marknaden och har olika nivåer av risk i sig. Detta innebär att du sprider ditt kapital i olika kategorier och minskar risken för portföljen som helhet.
Något som är vikigt att tänka på är dock att inom investeringar så går avkastning på satsat kapital och risk hand i hand. Exempelvis så kan du förvänta dig högre avkastning ju mer risk du kan tänka dig. Detta är alltså en så kallad positiv korrelering. Om du inte skulle vara beredd att förlora dina pengar under några som helst omständigheter så måste du kort och gott förvänta dig en lägre avkastning på det satsade kaptialet (return on investment, ROI). Om någon skulle lova något annat i sin marknadsföring så skall du se upp eftersom det säkerligen är något speciellt med detta och det gamla ordspråket ”om det ser för bra ut för att vara sant, så är det ofta det.” passar in även inom området investeringar och placeringar.

Valutarisk
Som en välinformerad investerare skall du vara insatt I det som kallas valutarisk och menas helt enkelt att valutor som Euro, dollar, Kronor och Pund rörs i olika riktning jämfört med varandra och om du investerar i en tillgång (aktie, bolag, råvara) som noteras i en annan valuta så kommer värdet på din investering att röra sig upp och ned i linje med valutasvängningarna samtidigt som investeringen dessutom rör sig upp och ned i aktiekursen så att ett potentiellt fall på aktiemarknaden, samtidigt som valutasvängningarna går emot din investering kan göra att hävstången blir den dubbla.

Inflationsrisk
Vanligtvis talas det alltid om risk i absoluta termer som att man förlorar pengar i en bestämd valör. Dock finns det andra former av risk gällande investeringar som man skall beakta när man investerar och spekulerar på marknaden. En av dessa risker kallas inflationsrisk och med denna menas att du behöver ha mer pengar i framtiden för att köpa samma saker i nutid. Det är därför av vikt att slå inflationstakten när du investerar för att inte förlora värdet på dina investeringar.