Ränta påverkar

Hur påverkas aktiemarknaden av räntan ?

Aktiemarknaden befinner sig i skrivande stund i en något dopad form eftersom den räntehöjningarna inte ligger i fas med vad som kan väntas i den konjunktur vi har för tillfället. Detta kan vi koppla lös och titta på hur aktier på marknaden reagerar och hur de påverkas av hög ränta respektive låg ränta. Om vi utgår ifrån att räntan ligger på en historiskt låg nivå och ekonomin befinner sig i en högkonjunktur då är det rationella av riksbanken att höja räntan vilket leder till att räntekänsliga verksamheter som exempelvis banker och fastigheter kommer att påverkas negativt av räntehöjningar samtidigt som räntesänkningar kommer att gynna dem bättre som aktieslag.

Riksbanken har som uppgift att hålla den Svenska ekonomin i skick och se till att man stimulerar ekonomin när det är lågkonjunktur samt att man bromsar ekonomin när det är högkonjunktur för att minimera den skadligt höga inflationen som annars kan uppstå. Den kallas ibland hyperinflation. Eftersom riksbanken är fristående så kommer den inte att agera i aktiemarknadens intressen vilket gör att det finns en osäkerhet för hur räntan kommer att vara vid nästa annonsering. Börskurserna kommer att reagera på detta och utfallet blir då antingen positivt eller negativt beroende på hur korrelerade aktierna är med reporäntan. Om den är positivt korrelerad så kommer aktierna att stiga vid höjd ränta. Detta är relativt ovanligt och de flesta aktierna brukar vara det motsatta. Några av de aktier som gynnas av en låg ränta är bankerna Swedbank, Nordea och Handelsbanken. I andra branschen som exempelvis fastighetsbranschen så kommer Faberge, Castellum och Wihlborgs att gynnas av en låg ränta med. Det finns fler branscher inom aktiemarknaden som gillar låga räntor och det är detaljhandeln där exempelvis Claes Ohlsson, Hemtex och Kappahl huserar.

Hur påverkas då aktierna av räntan?

Fastigheter: Om vi redogör för aktier med fastigheter som underliggande tillgång så kommer de att få lägre kostnader på deras finansiering vilket gör att så länge finansieringen är billig kommer företagen att göra bra med vinst och således höja aktiekurserna.

Banker: Det gäller en liknande filosofi hos bankerna som det gäller eftersom finansieringen av deras utlåning blir lägre vilket i sin tur gör att kostnaderna blir lägre. Det finns en annan effekt av det hela och det är att vid en låg ränta så kommer bolånen att öka eftersom det är billigt för folk att ta banklån.

Detaljhandeln: Med låga räntor och en gynnsam ekonomi så kommer Svenskarna att spendera allt mer på att handla sällanköpsvaror vilket gynnar aktierna inom detaljhandeln. Sambandet mellan låg ränta och höga aktiekurser på detaljhandelsbolag är inte lika stark som hos aktier inom bank, finans och fastigheter.