Risk i obligationer

Risk i obligationer.

Man kan generellt saga att det är mindre riskabelt att inneha obligationer som ett företag ställt ut, än att äga aktier i samma företag. Den största risken med din obligation är att företaget som utställt obligationen och du lånat ut pengar till inte kan betala din ränta eller återbetala det utställda beloppet när löptiden gått ut.

Dessa risker gäller dock inte för alla obligationer I praktiken eftersom det är mer eller mindre vedertagit att regeringar betalar tillbaka sina obligationer till fullo. Dock har det historiskt visat sig att vissa länder har varit oförmögna att återbetala sina skulder. Obligationer som ställs ut av regeringar/länder betalar ofta ut en lägre ränta vilket ligger helt i linje med riskt/avkastnings fenomenet eftersom de anses som mindre riskfyllda investeringar.

Företag har olika kreditratings och ett företag med hög kreditrating anses vara ett säkrare val än ett företag med låg kreditrating. Företag med lägre kreditrating måste ofta ge högre avkastning på deras obligationer än företag med hög kreditrating. Detta eftersom investerarna vill ha högre avkastning i utbyte mot högre risk.

Obligationer kan säljas och köpas i likhet med aktier och priserna fluktuerar från dag till dag. En ökning eller minskning i marknadspriset gör dock ingen skillnad i vad du får tillbaka när obligationernas löptid går ut, men om du säljer obligationen i förtid så påverkas du av det gällande marknadspriset.

Om du vill köpa obligationer direkt på marknaden så kan du göra detta genom din aktiemäklare eller fondkommission. Du betalar då ett courtage som liknar förfarandet vid köp av aktier. Ett alternativ till detta är att köpa en obligationsfond som investerar i många olika obligationer med varierande risk och löptid.