Obligationer

Obligationer.

En obligation är ett lån till ett företag, regering eller myndighet. Generellt kan man säga att räntan betalast till dig som lånar ut pengar (utlåning) och att lånebeloppet återbetalas i slutet av löptiden (oftast 10 år eller kortare) Den stora fördelen med dessa investeringar är att du normalt sett får stabila intäkter och syftet med dessa investeringar är inte att skaffa kaptialtillväxt och värdeökningar.

Obligationer har ett nominellt värde som är summan av vad som kommer att betalas tillbaka till investeraren när obligationens löptid går ut. De flesta obligationer har ett nominellt värde på jämna summor som exempelvis 1000kr.

Eftersom obligationer handles på obligationsmarknaden så kan priserna avvika från dessa jämna summor. Exempelvis om en obligation är utsälld med en fast ränta på tex 8% och den generella räntan under tiden sjunker rejält under 8% så kommer alltså en avkastning på 8% att framstå som en mycket bra investering och marknadsvärdet på obligationen kanske stiger till 1200 kr eller liknande.

Samma effekt gäller självklart om det motsatta förhållandet gäller. Om den generella räntan stiger så kan så den fasta räntan på obligationen framstå som mindre attraktiv och då skulle alltså priset sjunka under 1000 kr. Andra effekter som kan ske är om ett ett företags obligation inte längre har samma säkerhet och något kreditbedömare sänker sitt kreditbetyg så ökar den upplevda risken och obligationen anses mindre attraktiv och priset på obligationen sjunker som följd. Vidare finns det även ett inflationsproblem som kan spöka. Om inflationen stiger så minskar också den reella avkastningen på obligationen och det blir mindre attraktivt att investera i obligationen jämfört med aktier, fonder, fastigheter eller kanske råvaror.