Livförsäkringar

Livförsäkringar och Livförsäkring.

Livförsäkringar har som regel flera olika syften. Försäkringsbolag erbjuder ofta olika investeringsalternativ tillsammans med försäkringar vilket gör att du kan välja att investera dessa i denna så kallade försäkringspolicy. Det finns många likheter med ett vanligt sparande I fonder eftersom du kan månadsspara genom så kallade premier (försäkringspremier) eller så kan du betala en årespremie som blir en engångssumma. Om du betalar löpande under året så kan det vara en viss bidningstid och och du ändrar i försäkringen innan bindningstidens slut så kan du komma att få betala straffavgifter.

När du investerar i en livförsäkring så kommer en del av det du investerar att användas till att betala för försäkringsskyddet som garanterar dig en fast summa pengar varje månad av den händelse att du skulle dö innan policyn betalas ut. För vanliga livförsäkringar kan detta vara relativt höga belopp och det varierar givetvis beroende på vad du önskar att ha för ersättning. Ju högre ersättning, destå dyrare försäkringspremier betalar du också.

De flesta livförsäkringsfonder tillåter dig att byta mellan de olika investeringsalternativ och fonder en gång per år utan någon extra avgift. Det finns givetvis kaptialförsäkringar som tillåter flera försäljningar per år med. Du kan köpa dessa livförsäkringar direkt från de företag som erbjuder dessa eller genom en finansiell rådgivare.