Aktiestinsen

Aktiestinsen.

Lennart ”aktiestinsen” Israelsson har en speciell investeringsfilosofi som överträffar index gång på gång och under förra året var den procentuella avkastningen på hans portfölj nästan dubbelt så stor som generalindex på stockholmsbörsen. Den här mannen kan alltså det här med aktier.

Fastigheter är som alltid ett hett ämne att diskutera som investeringsobjekt och Aktiestinsens syn på fastigheter under 2007 är negativ. Genrellt kan man säga om hans investeringsfilosofi att den fokuserar på att köpa aktier med genrellt hög utdelning vilket är i linje med Warren Buffets investeringsfilosofi med. Med utdelningarna täcker han sedan förmögenhetsskatten och återinvesterar kapitalet. Vidare förespråkar han långsiktigt ägande och en lång placeringshorisont vilket gör att man skall kunna äga aktierna över en konjukturcykel på 5-7 år och inte vara belånad så att man inte klarar av att ligga ”lång” i aktierna när börsen går dåligt.

I Aktieportföljen kan vi hitta följande aktier och företag
• Öresund
• Industrivärden
• Ratos
• Eniro
• Telia
• Nordea

Generellt kan man säga att dessa branscher som investmentbolag, banker och andra högutdelande bolag kan passa hans portfölj och andra aktier som exempelvis Handelsbanken och Investor skulle kunna komplettera eller byta ut någon av hans aktier utan att risken och investeringsfilosofin ändras. Dock skall vi ju komma ihåg att det faktisk är hans fingertoppskänsla som gjort honom framgångsrik inom investeringar och aktiersparande.