Investera & investeringar

Investera & investeringar

När du investerar så tar du beräknade risker för att öka din sannolikhet att kunna generera högre avkastning på ditt kapital (pengar). Detta gäller särskilt om du sprider ut det hela på längre sikt (Binda upp kapital i fem år eller längre). Nedan kommer vi att guida dig i denna nybörjardel av investeringar som förklarar de olika sätten att investera pengar och inom vilka delar man kan investera sitt kapital i. Det finns ju som bekant både aktier, valuta, olja, guld och många fler tillgångsslag att investera sina pengar i. Vidare kommer det att förklaras vad du skall tänka på innan du väljer vad du skall investera i.

Vad är investeringar ?
Det finns flera olika sorter av investeringar men generellt kan man saga att du tar risk med ditt kapital genom att investera i tillgångar som kan stiga eller sjunka i värde. Det finns ingen garanti att du kommer att kunna erhålla avkastning på det satsade kaptialet (ROI = return on investment) eller att du ens får tillbaka den kapitalinsats som du satsade. Det som skiljer en investering från exempelvis sparande är att investeringar är konstruerade för att löpa under en längre tid och har dessutom en annan riskprofil jämfört med sparande.

Innan du bestämmer dig för att börja investera så är det en bra ide att kola på hur dina lån, skulder och finansieringsgrad ser ut. Det är alltså läge att börja tänka på risken och vilket risktagande du skall ha i dina investeringar för att inte bli allt för utsatt. När du sedan börjar investera så är det viktigt att du dessutom sprider din risk så att du inte lägger alla egg i samma korg. Detta kallas i finanstermer för diversifiering.

Det finns som sagt flera olika typer av investeringar och några av dessa kommer att vara rätt för dig och några andra kommer inte att vara det. Allting beror på din inställning till risk och vad du vill åstadkomma med dina investeringar. Tänk på vad du vill investera för och om en investering skall generera pengar för något särskilt syfte i framtiden eller om du vill att investeringen skall ge lite extra pengar i kistan nu och då.

Att tänka på innan du investerar
• Hur mycket pengar kan du avvara att investera?
• Hur länge kan du vara utan det investerade kapitalet ?
• Vad vill du att din investering skall ge dig? (kapital tillväxt, passiv inkomst, kassaflöde eller annat)
• Hur mycket risk och vilken sorts risk är du villig att ta?
• Är du villig att ta risken själv eller vill du dela investeringen med någon annan?
• Vill du ha råd och tips gällande investeringar eller vill du överlämna det till fondförvaltaren eller aktiemäklaren?
• På vilket sätt kommer skatten att påverka dig och hur kan du minska skatten?