Investera i fastigheter

Investera i fastigheter.

Vanligtvis när man talar om fastigheter som investeringar eller när man skall investera i fastigheter så menar man att man tar emot hyra från hyresgästerna och det spelar ingen store roll om det är en privatperson som hyr ut i andrahand eller om det är ett företag som hyr ut kommersiella fastigheter, lokaler och kontor. En andra aspekt är givetvis också att man kan göra en kapitalvinst på sin investering.

Om du exempelvis väljer att investera i en fastighet och sedan hyra ut fastigheten så kommer du att binda upp mycket kapital och till skillnad från Aktier, fonder och obligationer så kan det vara svårt att realisera fastigheten när du skulle vilja gör exit ur din investering. Om du vill investera i fastigheter på ett indirekt sätt så kan du investera i en fastighetsfond som vanligtvis brukar ha ett innehav av kommersiella fastigheter.

Den kommersiella fastighetsmarknaden med dess lokaler och kontor skiljer sig från fastighetsmarknaden för bostadshus i det avseendet i vad som påverkar prisförändringarna. Kommersiella fastigheter hyrs ut till företag och har ofta långa hyreskontrakt (25 år är vanligt) Detta gör att värdet på fastigheten ofta kan öka beroende på hyreskontraktens längd och hyresgästens finansiella styrka. Om fastigheten hyrs av ett finansiellt starkt företag så ger fastigheten ägaren en relativt säker investering på lång sikt.

Risker inom fastighetsinvesteringar
Även om det senaste årtiondet varit mycket bra för investerare som har fastigheter i sin portfölj så skall vi inte glömma att fastigheterna kan gå ned eller upp i princip närsomhelst. Det finns även en risk i att hyresgästen inte kommer att betala hyran. När du investerar i fastigheter direkt så uppkommer även andra risker som exempelvis ränterisk som kan påverka dig om du lånar pengar för att köpa fastigheter och risken att hyresgästerna inte betalar hyran samt att du kan komma att måsta genomföra kostsamma renoveringar. Detta gör att risken blir högre när du investerar direkt i fastigheter, men det gör även att avkastningspotentialen ökar. Vill du investera säkrare med fastigheter som underliggande tillgång så kan du investera i en aktiefond med fastigheter som innehav.