Investera i Diamanter

Investera i Diamanter.

Diamanter är en mycket spännande branch som växer i takt med att världen blir allt rikare och diamanter som är en råvara följer den klassiska lagen om tillgång och efterfrågan vilket gör att när efterfrågan stiger leder detta till att priset på diamanter också stiger.

Det är mycket svårt att få bli en aktör på världens diamantbörser eftersom de har satt regler som gör att de vill hindra spekulanter att delta i handeln av diamanter och fokusera på der seriösa dimanthandlarna. Om någon vill ansöka om inträde till dimantbörsen krävs det att man har ett gott rykte inom diamantindustrin, håller en hög etisk standard samt att man skall komma med rekommendation från någon av de befitliga aktörerna på diamantmarknaden.

Dimantpriset har i det stora hela följt efter andra råvaror som guld, silver och platina som under den senaste tiden verkligen stigit i värde och visat sig vara en bra investering för de som investerat sitt kapital i dessa råvaror. Dock har priserna på diamanter inte eskalerat lika mycket som när det gäller andra råvaror vilket förklaras med bristen på spekulanter på diamantmarknaden.

Diamantbranschen kontrolleras av ett stort företag som heter De Beer och är ett sydafrikanskt företag som har mellan 40-50 % av världsmarknaden för rådiamanter. Diamantbranschen omsätter årligen cirka 70 miljarder när dessa klassas som rådiamanter medan slipade diamanter ligger på 175 miljarder och sedan som smycken för 420 miljarder. Detta är självklart en mycket intressant värdeökning och förädling som sker i dessa olika led.

Om du skulle ha investerat i diamanter de senaste 5 åren skulle du ha fått en avkastning mycket liknande börsen, med skillnaden att börsen är mer volatil än diamantpriset. Generellt kan man säga att diamantpriset följer konjunkturcykeln. På senare år har lagren och tillgången på diamanter varit bra vilket gör att priserna inte skjutit till höjden, men det spås bli ändring på detta i takt med att den japanska ekonomin kommer i rullning samtidigt som Indien och Kinas ekonomier går för högtryck och växer för varje år. Om du har tänkt att investera i diamanter kommer du säkerligen att gå en ljus framtid till mötes.