Fonders investeringsstrategi

Fonders investeringsstrategi.

De flesta slag av sammanslagna investeringar som fonder och truster är så kallade aktivt förvaltade vilket innebär att fondförvaltaren följer med börskurserna och rörelserna på marknaden samt undersöker olika företag för att hitta rätt i investeringarna. Detta för att kunna ge en så bra investeringsmöjlighet till kunderna hos fonden som möjligt samt ge högre avkastning än index.

Den andra varianten av fonder är de som baseras efter index och inte aktivt placerar om aktierna och tillgångarna utifrån variablerna på marknaden. Dessa har i syfte att avspegla ett index och röra sig i samma position som dess underliggande index. Detta gör att de enda försäljningarna och köpen görs för att korrigera felviktningar i aktieportföljen.

Vanligtvis har dessa passiva fonder en lägre kostnad än en aktiv fond eftersom den aktiva fonden måste betala ut löner och arvode till fondförvaltaren, medan en indexfond placerar utifrån ett system och inte behöver samma arbetskraft. Eftersom syfterna mellan de olika varianterna av fonder går isär så måste man även tänka efter om det är viktigare att satsa på att fondförvaltaren klarar av att slå index med sin kunskap och de tekniker inom aktiehandel som han besitter eller om du istället kopplar bort det hela och satsar på indexfonder istället. Oavett om fonderna investerar i råvaror, aktier, obligationer eller annat så kan de vara aktivt förvaltade fonder likaväl som indexfonder.