Fonder

Fonder.

Fonder är ett samlingsbegrepp för en portfölj av investeringar som ägs av flera olika ägare. Vanligtvis är det många olika delägare i fonderna och folk har sparat olika summor i dessa fonder samt att den förvaltas av en fondförvaltare. Ibland går fonder under begreppet genensamma investeringar och de största fördelarna med att investera i fonder är:

• Professionell expertis hos fondförvaltaren – Eftersom fondförvaltaren jobbar på heltid med investeringar så kan man anta att han innehar bättre kunskap om marknaden samt kan agera snabbare på börsen och göra kloka köp och sälj beslut.

• Riskspridning – Även om du investerar små summor så kan du sprida pengarna i en rad olika branscher och investeringsalternativ. Exempelvis hjälper detta dig om ett företag skulle visa sig gå dåligt på börsen eftersom fonder investerar i en eller flera tillgångsklasser.

• Minskade transaktionskostnader – Om du vill köpa en mängd olika aktier eller investeringsobjekt så skulle du förmodligen bara kunna investera en liten summa pengar i varje tillgång vilket skulle leda till procentuellt höga transaktionskostnader om du handlar för mindre summor pengar. Genom att lägga samman dina pengar och investera i fonderna så får fondägarna och delägarna stordriftsfördelar och sprider priserna på courtage mellan många investerare.

• Mindre administration – Eftersom fondförvaltaren hanterar alla köp av aktier och försäljning av aktier samt mottager aktieutdelning åt dig så minskar detta administrationen. Andra fördelar är att de hanterar all kommunikation med utlänska börser och fondkommisioner som kan vara tidskrävande att ha att göra med.

• Valfrihet – Eftersom det finns många olika sorters fonder med olika inriktning så är det lätt att välja någon fond att investera i som passer dig. Du kan välja vilka fonder som passar dig bland de många olika investeringsinrikningarna.