Derivat, terminer och optioner

Derivat, terminer och optioner.

Det finns även andra former av tillgångar som inte är speciellt välkända för den allmänne investeraren och det är något som kallas för derivat. Derivat innebär att du inte investerar direkt utan sker ofta i som en del i en fonds investeringar.

Derivat är vanligtvis en rätt eller ett tvång att köpa eller sälja en annan form av tillgång som exempelvis en aktie eller en obligation till ett förbestämt värde på en förbestämd dag och tid i framtiden. Priset kan visa sig bli högre eller lägre än marknadspriset under den förbestämda dagen. De vanligaste former av derivat är köpoptioner, säljoptioner samt terminer