Risk i aktier

Risk i aktier.

En sak som gör aktier väldigt speciella är att värdet på en aktie sitter i huvudet på investeraren och innebär helt enkelt att det inte finns något bestämt pris utan priserna på aktiemarknaden fluktuerar hela tiden i takt med vad aktieägarna och köparna samt säljarna av aktierna anser den vara värd.

En av faktorerna som påverkar priset på en aktie är förändringen av det allmänna intrycket av bolagets införtjäningsförmåga samt hur aktien spås att sjunka eller stiga i värde i framtiden. Denna bedömning görs ofta utifrån uppskattningar hur de ekonomiska förhållandena inom branschen som företaget är verksam i kommer att utvecklas. Effekten av detta blir att det ser ut som om aktiemarknaden fluktuerar efter de ekonomiska förutsättningarna på de olika marknaderna.

Av de olika formerna av tillgångar så är aktier de mest volatila och dess värde går upp och ned i större utsträckning jämfört med de andra. Det som är det fina med aktier är dock att risk och ersättningen går hand i hand med varandra och i det långa loppet ger en bättre avkastning än de andra tillgångsslagen när man ser på dessa som investeringsobjekt. (det finns dock inga garantier för att så kommer att ske)

När du investerar i aktier så skall du förvänta dig att aktierna kommer att röra sig både upp och ned och du måste således vara bekväm med detta. Att äga aktier som investeringar är alltså högrisk jämfört med andra tillgångar och investeringar. Har du investerat hela ditt kapital i ett företag och det företaget går i konkurs så kommer att ha förlorat det mesta av din investering och kanske till och med hela din investering.

Många investerare oroar sig över sina aktieinvesteringar och detta gäller i synnerhet när man befinner sig i en nedgående trend på aktiemarknaden. Detta kan göra att en aktie kan tappa en stor del av sitt värde på mycket kort tid. Aktier kommer att gå upp och ned i sitt värde och detta gör att du bör diversifiera din aktieportfölj för att minska svängningarna. Generellt skall man ha en placeringshorisont på sina aktier på cirka fem år eller längre. Det är alltså främst ett långsiktigt placerande och investerade som skall göras i tillgångsslaget aktier. Eftersom aktier har en hög risk i en kortare placeringshorisont så har de också en lägre risk om man ser det hela på 10 års sikt förutsatt att du har en diversifierad portfölj.