Aktier och aktieinnehav

Aktier och aktieinnehav.

Som en investerare så är du säkert väl insatt i att aktier och fonder är de vanligaste investeringsslagen i Sverige och att aktier är en del av ett företag som man sedan erhåller avkastning på det satsade kapitalet eller så förlorar man värde på sin investering. Fonder och särskilt aktiefonder innebär att en förvaltare köper aktier av olika slag och blandar dessa i en fond som du sedan tillsammans med andra investerare placerar i vilket leder till att man överlåter investeringsbeslutet till fondförvaltaren när man väl köp andelar av en aktiefond.
När du köper aktier direkt i ett företag så köper du också en del av företaget och bli aktieägare vilket även ger dig rätt att rösta på bolagsstämman och I andra olika frågor som rör företaget. Du kan antingen köpa nyemmiterade aktier när bolaget skall noteras eller så kan du köpa aktier på eftermarknaden som vi känner till i folkmun som börsen. I Sverige heter den kort och gott; Stockholmsbörsen.

Målet med investeringarna är självklart att dina andelar skall öka I värde over tid och att företaget ökar i takt med dess lönsamhet och tillväxt. Till detta kan det även tillkomma en aktieutdelning som betalas ut en gång per år som en del av företagets vinst. Mogna företag brukar ofta betala ut utdelning, medan tillväxtföretag återinvesterar pengarna eller betalar ut mycket låga aktieutdelningar. I fallet om tillväxtföretag så gör denna form av fondering av kaptialet att de kan växa snabbare och nå en högre lönsamhet och tillväxt i framtiden och du skjuter helt enkelt bara upp din utdelning till förmån för värdetillväxt.