Investeringar, Finansiering och Aktier


Välkommen till Investia.se som är en sida som kommer att behandla ämnen som investeringar i fastigheter, råvaror och andra tillgångar. Jag som skriver artiklarna är utbildad Civilekonom och jobbar till vardags med investeringar på nätet i form av något som kallas Virtual Real Estate, vilket kort och gott betyder att man investerar i hemsidor och domäner.

Inledningsvis på Investia.se kommer vi att börja med artiklar som handlar mer exakt om att investera i underliggande tillgångar vilket betyder att man gör investeringar i guld, olja, fastigheter, mineraler eller någon annan form av underliggande tillgång. Denna investeringsfilosofi tror jag mycket starkt på eftersom den har betydligt lägre risk än att satsa på ett speciellt bolag. Dock kan det vara en stor fördel att sprida investeringarna mellan olika branscher för att få en jämnare intäktskurva och en riskjusterad portfölj.

Något som vi som har köpt aktier under en längre tid har varit med om är både it-bubblan och den efterföljande uppgången vilket lett till är att man lärt sig att tänka kritiskt till sparande i aktier och i synnerhet att bedöma värderingarna efter ett mer traditionellt sätt med kassaflödesbaserade värderingar samt att räkna på vinstmultiplar. Andra faktorer som uppkommit efter en tids aktiesparande är att man även kan implementera ett cyklisk tänkande och placera pengar strategiskt i förhållande till var konjunkturen befinner sig för tillfället. Om du kommer att återkomma hit med jämna mellanrum så kommer du att finna nya artiklar som behandlar dessa ämnen inom aktier och fondsparande.

En ny fluga som blivit allt populärare på senare år är hedgefonder som är en form av fondsparande som är tillåtna att använda alla möjliga finansiella instrument för att kunna maximera avkastningen i alla lägen. Detta har till följd att hedgefonder ofta går något sämre än index i uppgångar men å andra sidan går bättre i nedgångar. Detta leder till att avkastningskurvan är betydligt jämnare än en aktie eller aktiefonds avkastningskurva eftersom de senare oftast är bundna att placera i aktier och inte kan blanka eller ”ligga kort” som en hedgefond kan göra.

Något som är viktigt om man skall bli en duktig investerare är att man hittar sin personliga investeringsstil. Några gillar att placera efter principen att man investerar i undervärderade aktier eller tillgångar som inte har ett synligt värde ännu i balansräkningen medan en annan investeringsfilosofi är att man investerar i tillväxtföretag och skjuter upp avkastningen i utbyte mot värdetillväxt i takt med att aktien stiger i värde och bolaget växer. Den tredje varianten av investeringsfilosofi är egentligen en daytrading filosofi vilket innebär att man handlar aktier enbart på teknisk analys vilket är att man handlar aktier och tillgångar på vissa mönster och impulser samt säljer av aktierna på andra signaler och mönster. Det går givetvis även att kombinera dessa investeringsfilosofier och arbeta med fundamental analys och sortera ut vilka aktier som är köpvärd och vilka man skall äga och sedan köpa och sälja dessa med tajming utifrån vilka mönster som den tekniska analysen visar.

Det går att använda dessa investeringsfilosofier inom de flesta områdena och även om du handlar och investerar i guld eller silver så kan du tillämpa tajming och teknisk analys för att komma så nära de rätta köp och säljlägena som möjligt. Något som man skall tänka på är att det finns många olika finansiella instrument att använda sig av på aktie och råvarumarknaden och man skall fundera en extra gång innan man belånar sin portfölj för att få högre hävstång på sina investeringar eftersom detta ökar risken i investeringen och istället för att stå som en glad miljonär så kan du helt enkelt bli ett fattiglapp istället om börsen svänger för snabbt.

Följ de artiklar som kommer att publiceras här och lär dig successivt mer om de olika områdena så kommer du garanterat att minska risken i dina investeringar samt att lära dig använda hävstång i dina finanser för att få ut maximal avkastning på eget kapital. Denna form av finansieringar samt andra kreativa finansieringslösningar kommer att finnas att tillgå och om du vill bli en aktiehaj eller kanske bara en mer noggrann och välutbildad aktiesparare så kommer du att kunna dra nytta av de tips som kommer upp framöver.